fso.name © 2009 • Privacy Policy • Terms of Use

Föreningen Svensk-

Österbottningar i Avesta


(Finlandssvenskarnas inofficiella flagga)

Aktuellt

 

• Senaste utskick»

 

• Pidro»

Föreningens pidro håller uppehåll över sommaren. Välkommen i höst!
Vill ni spela pidro online? Klicka här!

 

• Innebandy»

Föreningens innebandy har just nu uppehåll. Träningen återupptas senare. Välkomna!

 

Bilder från verksamheten

 

 

 

 

Fakta om Föreningen Svensk-Österbottningar i Avesta

 

 

 

Föreningen är en opolitisk ideell förening som har till uppgift att sammanföra alla finlandssvenskar i Avesta med omnejd.

Föreningens syften:
» Främja finlandssvensk kultur och anordna kulturella
   sammankomster och andra arrangemang.
» Bedriva upplysningsverksamhet och information.
» Bedriva ungdomsverksamhet.
» Verka för stärkande av banden till hembygden.
» För övrigt verka för finlandssvenskarnas intressen.

Kontakt och påverkan av verksamheten
Nästa styrelsemöte hålles efter årsmötet. Har du någon fråga som du vill att styrelsen skall ta upp? Ring eller skicka e-post till ordföranden.

Vill du kanske bli medlem? Skriv, ring eller skicka e-post!

Föreningen Svensk-Österbottningar i Avesta, FSÖ
c/o Jan-Olof Källström
Bollsjö 21
775 95 Folkärna

E-post: fso@jok.se 

Telefon: 070-5144198

 

Ansökan
Du blir medlem genom att betala in medlemsavgiften till föreningens Postgiro 39 43 12-3.
80 kr per vuxen medlem och 160 kr för en hel familj. Glöm inte att meddela namn och kontaktuppgifter!
Skicka gärna också ett mail till fso@jok.se med dina kontaktuppgifter så kommer du med på föreningens maillista.
Har du synpunkter på föreningens verksamhet eller har du nya idéer på hur vi skall driva föreningen så hör av dig eller skriv brev eller skicka e-post till föreningens ordförande.

 

 

 

 

En svensk-österbottning är en person som född i Österbotten i Finland och har svenska som modersmål. Barn och barnbarn till svensk-österbottningar som är födda i Sverige kan också identifiera sig som svensk-österbottningar. 

En finlandssvensk är en person som är född i Finland med svenska som modersmål. En svensk-österbottning är alltså en finlandssvensk från Österbotten.

 

 

Föreningens stadgar

Historik

Styrelsen

Föreningen har ett bra samarbete med Föreningen Norden i Avesta

Finlandssvensk info