Bilder från Advents- och Självständighetsfesten den 6 dec. 2009


Bilder från Advents- och Självständighetsfesten den 6 dec. 2009


Bilder från Advents- och Självständighetsfesten den 6 dec. 2009


Bilder från Advents- och Självständighetsfesten den 6 dec. 2009


Bilder från Advents- och Självständighetsfesten den 6 dec. 2009


Bilder från Advents- och Självständighetsfesten den 6 dec. 2009


Bilder från Advents- och Självständighetsfesten den 6 dec. 2009


Klubbmästerskap i pidro, hösten 2009


"Ska jag lägga ett ess eller en femma?"

 
Två av föreningens många duktiga pidrospelare: Bengt Svahn och Åke Berg.


Pidrospelet i full gång.


Koncentration är nödvändig om poängen skall hamna
rätt i pidrospelet.


Dragon Gate utanför Älvkarleby.


Bild från museet på Dragon Gate.


Ännu en bild från samma museum.


Några av deltagarna i museet vid Dragon Gate den 17 oktober 2009.

Tillbaka