Historik
Den äldsta finlandssvenska föreningen


Föreningen Svensk-Österbottningar i Avesta bildades 1948 och är således den äldsta finlandssvenska föreningen som var med och bildade Finlandssvenskarnas riksförbund i Sverige, FRIS 1969 i Västerås.

Från början hette föreningen Svensk-Österbottningar i Sverige eftersom det inte fanns någon annan österbottnisk förening i landet. I början av föreningens verksamhet anslöt sig medlemmar från hela landet, från Västerbotten i norr till Halland i söder. Allt eftersom nya föreningar bildades koncentrerades verksamheten till Avesta-Krylbo som också blev föreningen naturliga hemvist. En obruten verksamhet har föreningen haft sedan 1948 med sällskapsdans, amatörteater, sånggrupper, folkdans, idrott (friidrott, fotboll och skidor) samt kyrkliga träffar. Idag består föreningen av ca 110 medlemmar. Verksamheten betår av utflykter, pidrospel, innebandy, medlemsträffar och den årliga adventsfesten i början av december. Verksamheten pågår varje vecka från början av oktober till i slutet av april. Under sommaren brukar det bli någon utflykt till något intressant mål. 

Föreningen var också en av två finlandssvenska föreningar som startade Kolbäcksfesten 1954 i Kolbäck. Denna fest blev sedan embryot till FRIS, d.v.s. det organiserade samarbetet mellan de finlandssvenska föreningarna i Sverige.

Jan-Olof Källström

Tillbaka