Föreningen styrelse under 2011:

Ordförande
Jan-Olof Källström
Tel. 0226-19143 Mobil 070-5144198

Vice ordförande
Åke Berg
Tel. 0226-12874

Sekreterare
Rolf Enroth
Tel. 0226-56808

Kassör
Gullevi Nordman
Tel. 0226-10764

Ledamot
Bror Skräddar
Tel. 0226-52147

Ledamot
Karin Engelholm-Koski
Tel. 0226-55120

Suppleant
Nils Käcko
Tel. 0226-54156

Suppleant
Gunnar Åman
Tel. 0226-57588

 

Tillbaka